Jan Helge Asgautsen

Jan HelgeHan var ferdig utdannet i 2012 fra Fontys University of applied sciences, Eindhoven og har jobbet på Heistad Fysioterapi siden 2012.

Han har også erfaring fra Rehabilitering under studietiden.

Grupper: Rygg og livsstil.

Interesseområder er hovedsaklig Ortopedi (muskel og skjellet lidelser), men også nevrologi og hjerte/Lunge.

Har mest erfaring og jobber stort sett mest med ortopedi.