Akupunktur

Dette er en gammel kinesisk behandlingsform, som gjennom både lang erfaring og moderne forskning, har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode med svært få bivirkninger. Tradisjonell kinesisk medisin bygger på teorien om yin, yang og Qi. Yin og Yang er to motsatte kvaliteter som utfyller hverandre, mens begrepet Qi kan oversettes til vital energi.  Yin, Yang og Qi kan av ulike årsaker være i ubalanse og dette vil gi forskjellige symptomer.

Behandling avgjøres ut fra samtalen vi har. Som en del av diagnosebildet ser vi på tunge og kjenner på pulsen.

I tillegg til akupunktur kan vi velge å bruke cupping, moxa eller strøm. Jeg benytter både teknikk som klassisk akupunktur, DR Tans metode og medisinsk akupunktur.

Akupunktur kan benyttes av både voksne og barn. De vanligste plagene man oppsøker en akupunktør for er belastningslidelser i rygg, skuldre og nakke.  Ellers er det også vanlig å søke hjelp for luftveisproblemer, bihuleproblematikk, allergi, hodepine, stress, søvnproblemer, menstruasjonsplager, overgangsplager, graviditetsproblematikk