Ultralyd diagnostikk

Diagnostisk ultralyd er et fantastisk verktøy for å sette en presis diagnose. Ofte kan det være vanskelig å skille symptomer fra hverandre og plassere diagnosen der den skal være.
Ved en grundig klinisk undersøkelse og ultralyd diagnostikk blir man mer treffsikker i forhold til diagnose. Da er det lettere å sette igang riktig tiltak i forhold til behandling.
I mange tilfeller er ultralyd et bedre/like bra verktøy som MR. Noe av fordelene er at man kan ta “dynamiske undersøkelser” (undersøkelser under bevegelse)

En diagnostisk ultralyd undersøkelse er rask, smertefri og har per dags dato ikke noen kjente skadelige sideeffekter.  Dette gjør diagnostisk ultralyd til et framtidsrettet verktøy innen nerve, muskel skjelett lidelser.