Fysioterapi

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner. Hensikten med fysioterapi er å identifisere og optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensiale innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabilterende/habiliterende virksomhet.

Valg av fysioterapeutiske tiltak er basert på bakgrunn av en grundig fysioterapeutisk funksjonsvurdering, en kritisk gjennomgang av forskningskunnskap og systematisert erfaringskunnskap som tiltakets virkninger og brukerens egne preferanser.

– Norsk Fysioterapeutforbund